от
до
от
до

ИМОТИ / Гараж

Гараж
Гараж, ВАРНА, Гранд МОЛ, 15 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Колхозен пазар, 13 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Окръжна болница, 21 кв.м.
Гараж
Гараж, , 100 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Техникуми, 17 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Спортна зала, 24 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Бриз, 14 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Трошево, 29 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Погреби, 15 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Цветен квартал, 18 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Център, 40 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Окръжна болница, 20 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Бриз, 16 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Бриз, 16 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Погреби, 16 кв.м.
Гараж
Гараж, ВАРНА, Цветен квартал, 33 кв.м.