Добра ли е инвестицията в недвижими имоти

Любопитно

Добра ли е инвестицията в недвижими имоти

Първото, с което се свързват имотите е сигурност. Капиталът вложен в тях не намалява стойността си, но това което оказва влияние върху него косвено и в забавени темпове са икономическите и геополитически фактори, които дори могат да повишат ценността на инвестицията.

Недвижимите имоти се характеризират и с дълга потребителна стойност – земята очевидно не се изхабява, а животът на сградите понякога е над 100 години. Това позволява вложените средства да се изплатят от дохода или да се спестят от плащане на разходи при ползване под наем на други обекти, ако не са собствени. Така дори и купена на кредит, след известно време собствеността остава дълго време сигурна и доходоносна инвестиция.

Side view hands of agent and client shaking hands after signed contract buy new apartment.
  • Всеки собственик се чувства спокоен и поради възможността да получава  наем или аренда от имота си. Качеството „доходоносност” на инвестицията не притежават други сигурни капитоловложения, каквото е например златото или колекционирането на произведения на изкуството.

Вложението в недвижима собственост е печеливша инвестиция. Стойността на имотите се повишава в резултат на инфлацията, която съпътства всяка икономика и не се обезценява вследствие на потреблението й, а расте във времето.

Недвижимите имоти в повечето случаи могат да повишат стойността си и поради принципната възможност за подобрения. Пример за това е закупуването на земеделска земя и преобразуването й в урегулиран поземлен имот, при което цената многократно се повишава. Подобренията могат да бъдат и чрез реновиране и ремонтиране на постройката, както и чрез получаване на разрешение за извършване на търговска дейност в обекта.

Повишаването на стойността на недвижимото имущество било поради инфлационните процеси, било поради направени подобрения, може да се използва и като основание за повишаване на капитала на едно търговско дружество, в което имотът е апортиран.

Веднъж придобит, имотът може да служи като гаранция при получаване на финансиране чрез получаване на кредити.

Съществуват и някои данъчни облекчения:

  • при получаване на доход от наем от физическо лице;
  • амортизационни отчисления за имот на търговец или друго юридическо лице.

Плюсове на ивестицията в недвижими имоти: 

  • сигурност;
  • дълга потребителна стойност-доходност;
  • печеливша инвестиция;
  • възможност за повишаване на стойността им;
  • като гаранция;
  • данъчни облекчения.


ПОГРЕШНО

е схващането че, недвижимите имоти са тип инвестиция, която изисква голям начален ресурс.

Едно от най- хубавите неща при тази инвестиция е, че банката би ви осигурила привлечен капитал в размер на 80-90% от стойността на имота, а вашите собствени средства ще съставляват 10-20% от тази цена нещо, което при нито един друг актив не можете да се получи или е много малко вероятно да се случи.

Да повторим пак, ако има имот, който искате да закупите за цена от 100 000лв например, вие може да получите цялата собственост върху този имот само срещу 10 000 лв, а останалите 90 000 лв всъщност да са заети пари от банката. Или, това е силата на т. нар. лостов ефект – leverage. Или банката би отпуснала срещу всеки ваш 1 лв, нейни 9 лв. В същото време обаче получавате 100% собственост върху имота.

Цената на привлечения банков ресурс е между 3 и 4 % годишно. От друга страна доходността, която ще ви носи този имот от наеми е около 5 % . Съпоставяйки тези стойности, съвсем логично стигаме до извода, че инвестицията в недвижим имот, сама ще изплаща цената на привлечения капитал като за вас остава чистата доходност от вложените собствени средства. При това защитени от обезценяване.

Автор: Станимир Станков / Mениджър VIP клиенти, Нов Дом 1 / тел.: 0894 555 690

Снимки: Pinterest

Подобни статии

Абонирай се

Получи изгодни оферти за нови имоти на своя имейл

* Задължително поле