Мениджмънт

 

 

Мариета Нейкова            Йордан Йорданов
Съсобственик и управляващ                                     Съсобственик и управляващ         
директор на "Нов Дом 1"                                            директор на "Нов Дом 1"


Мениджъри

гр.Варна


Мариян Йорданов       Венелин Бабанов
Съдружник и мениджър                             Съдружник и мениджър


гр.София


                Иван Димитров             Мирослав Стоянов
                     Мениджър офис "България"                              Мениджър офис "Лидер"
от
до
от
до