Етапи при закупуването на жилище с ипотечен кредит

Любопитно

За да закупят собствено жилище, много домакинства използват финансиране с ипотечен кредит от банка. Липсата на ясна информация или  наличието на неясна такава, създава предпоставка за допускане на грешки в този процес. Недостатъчната подготовка и непознаването на процеса при кандидатстване за ипотечен кредит, могат да доведат до загуба на пари от страна на купувача. 

Поради многобройните условия и особеностите на процедурата при кандидатстване за ипотечен кредит, някои от по-често срещаните рискове са кредитоискателят да не получи желания размер на кредита, заради по-ниската пазарна оценка на имота или да изпадне в ситуация, в която да загуби платеното капаро. Друга възможност е да не се финализира процедурата по отпускане на кредита според договорените срокове в предварителния договор за покупка. По този начин купувачът се оказва в ролята на неизправна страна, неизпълнявайки поетите задължения към продавача.

Избягването на всякакви рискове изисква добре обмислена предварителна подготовка и използването на услугите на компетентен брокер на недвижими имоти. Компетентният брокер е в състояние правилно да управлява процеса по закупуване на имот и в случай на необходимост да предложи адекватни мерки, с които да предотврати проваляне на сделката и загуба на пари от страна на купувача.

Етапи при закупуването на жилище с ипотечен кредит

За успешното закупуване на жилище с кредит е съществено точното спазване на последователността на следните няколко етапа:

 1. Определяне размера на кредита на база доходите на кредитоискателя/купувача – получаване на предварително одобрение от банката-кредитор;

2. Намиране на желаното жилище;

3. Депозиране на жилището;

4. Определяне на пазарната цена на жилището от лицензиран оценител;

5. Становище на банката за размера на кредита, който ще бъде отпуснат на база доходите на кредитоискателя и определената от оценителя пазарна стойност на жилището;

6. Подписване на предварителен договор за покупка на избрания имот.

7. Събиране и оформяне на всички необходими за банката документи от кредитоискателя и продавача – документи за собственост легитимиращи продавача, актуално удостоверение за липса на вещни тежести, скица и схема на имота, актуални удостоверения за липса на данъчни задължения, семейно положение и други, в зависимост от конкретния имот;

8. Подписване на договора за кредит

9. Изповядване на сделката пред нотариус;

10. Усвояване на кредита. Това става след предоставяне на актуално удостоверение за липса на вещни тежести пред банката, от което е видно, че кредитоискателят е последен собственик на имота, и че същият е учредил първа по ред ипотека в полза на банката;

11. Въвод във владение.

Автор: Станимир Станков / Mениджър VIP клиенти, Нов Дом 1 / тел.: 0894 555 690

Станимир Станков, Мениджър Нов Дом 1

Снимки: Pinterest

ПОДОБНИ СТАТИИ

Подобни статии

Абонирай се

Получи изгодни оферти за нови имоти на своя имейл

* Задължително поле