Политика за защита на личните данни

Декларация за поверителност

novdom1.bg –  Ползване на сайта: Условия !

 Актуалност: 25.05.2018г.

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на Потребителите на Сайта (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване на Сайта. В случай че не сте съгласни с Политиката, не можете да използвате Сайта.

С цел предоставяне на Услугите в сайта novdom1.bg и разширенията .com, info, net, и мобилната версия m.novdom1.bg, „НОВ ДОМ 1 ООД“ с адрес на управление: ул. Армейска 45 -А, България  гр. Добрич, ПК 9300, ЕИК 103823214, съхранява и обработва данни на физически („Субекти на данни“), както и резултатите от това обработване, в съответствие с настоящата Политика.

1. Лица, за които Нов дом 1 съхранява и обработва данни

1.1. Във връзка с предоставяните Услуги, Нов дом 1 обработва информация относно следните Субекти на данни:
а/ физически лица, ползватели на Сайта;
б/ физически лица, отправили запитвания ( чрез обаждане на телефон или използване на някоя от контактните форми на сайта);
в/ физически лица, отправили друга кореспонденция към Нов дом 1.

2. Информация, която ни предоставяте Вие самите, като ползватели на Сайта

2.1. Вие можете да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта, като използвате формите за контакт с Нов дом 1 , където ясно обозначаваме задължителните полета за предоставяне на лични данни, без които е невъзможно да предоставим Услугите ни.

2.2. Сайтът на Нов дом 1 предоставя информационни услуги на Потребителите без да изисква регистрация.

2.3. Нов дом 1 съхранява и обработва информация за лични данни постъпила чрез формите за контакт в Сайта, чрез обаждания по телефон или чрез изпращане на кореспонденция по електронна поща.

2.4. Нов дом 1 съхранява и обработва информацията за електронна поща на Потребителя, постъпила чрез формата за запитване в Сайта и при подаване на предложения от него, както и при сключване на писмен договор с компанията или с някое от дружествао – франчайзоползвател, с което Нов дом 1 има сключен договор за франчайз.

3. Цели, за които обработваме лични данни

3.1. Нов дом 1 събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с Цел:

а/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги,
б/ за сключване на договор;
в/ за приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
г/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

4. Информацията, която обработваме и съхраняваме

4.1. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, чрез своите сайтове, Нов дом 1 събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели агентите, сътрудниците и администраторите на Нов дом 1 въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от Потребителите, както следва:

а/ при търсене на имот: име, телефон, e-mail, ЕГН, дата на раждане, критерии на търсене;

б/ при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според фирмените изисквания за въвеждане на специфична информация в базата данни;

в/ при разглеждане на кандидатури за работа: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни.

4.2. Нов дом 1 не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

а/ разкриват расов или етнически произход;
б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
в/ се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

5. Сигурност

5.1. Нов дом 1 работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

6. Използване на събраната информация

6.1. Нов дом 1 използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и приемането на нови служители.

7. Срокове за съхранение на информация и лични данни

7.1. Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и IP адрес – съхраняват се без определен срок, до изтриването им от Вас

7.2. Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) – за период до 1 година.

7.3. Копия на базата данни (Backup) – до 30 дни.

7.4. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща – за срок до 5 години.

7.5. Записи на телефонни обаждания или кореспонденция през месинджър, вайбър, фейсбук, what’s app – до 3 месеца, освен в извънредни случаи когато записите могат да имат доказателствена стойност в граждански спор – тогава записите се съхраняват до 4 години.

7.6. Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в Нов дом 1 – до 2 години от подаването им.

7.7. Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.

7.8. При разрешаване спорове и водене на съдебни дела, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове – до окончателно приключване на спора и съдебното производство.

8. Режим на предоставяне на информация

8.1. Нов дом 1 не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.

8.2. С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на Потребителите, подали оферти за предлагане на недвижими имоти, Нов дом 1 има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на Нов дом 1 и изнесена в публичната част на Сайта, както и в процес на сделка да предоставя на ответната по сделката страна документи касаещи собствеността на имота.

9. Вашите права по отношение на личните данни, които сте предоставили на Нов дом 1

9.1. Потребителите на Сайта имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. Нов дом 1 Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате Нов дом 1 да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали ваши лични данни се обработват от Нов дом 1 , както и да  упражните правото си за корекция на вашите лични данни, на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни.

9.2. В горните случаи трябва да отправите искане чрез основната форма за контакт в Сайта.

9.3. При изтриване на лични данни, предоставени във връзка с обработени от Нов дом 1 оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, в нашата база данни ще остане номера на съответната оферта/заявка и нейното съдържание, както и информация за датата на изтриване на личните Ви данни.

9.4. При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им от Мирела, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на наши права, ще Ви информираме за това.

10. Информация за логове, „бисквитки“ и интернет маяци

10.1. Сайтът събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че сайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни.

10.2. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”. 
По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете ТУК.

10.3. Винаги, когато използвате Сайта, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на Сайта). Бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI.

10.4. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

11. Социални медии и платформи

11.1. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.

11.2. Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от Нов дом 1 за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. Нов дом 1 не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.

12. Защита на личната неприкосновеност на деца

12.1. Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.

13. Непрекъснатост на действията, свързани с конфиденциалност и защита на личните данни

13.1. Нов дом 1 се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност. 
13.2. При необходимост, Нов дом 1 може да промени Правилата за защита на личните данни. Ако са направени промени в това изявление, имайте предвид, че може да отнеме до 30 дни, преди да бъдат въведени нови практики за поверителност. В този смисъл всички промени в условията за конфиденциалност и защита на личните данни ще бъдат отразявани в настоящия документ. Проверявайте периодично тази страница, ако искате да наблюдавате промените.

14. Длъжностно лица по защита на личните данни

Въпроси и искания във връзка с правата Ви по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на адрес: бул. Владислав Варненчик 81, ет.2, офис 4, Варна, Имейл: novdom1vn@gmail.com