Финансиране на покупката на недвижим имот

Любопитно

Ключът към осъществяването на успешна сделка е доброто й планиране!

Всяка сделка е специфична. Рамките ѝ се поставят от страните, от предпочитанията на купувача и от очакванията на продавача. Първото нещо, което трябва да направи купувачът обаче е да осигури финансирането на сделката, тоест да знае как ще плати цената.

Има най-различни варианти: да разполагате със собствени средства,  да заемете средства от ФЛ, заем от банка под формата на кредит с ипотека и така нататък. В зависимост от формата на финансиране на бъдещата сделка продавачът трябва да предприеме определени стъпки.

Ако разчита на финансиране от друг тип, различен от отпускане на банков кредит и има несигурност в получаването на крайната сума за сделката, подсигурете различното развитие на събитията с подписването на предварителен договор. Той трябва да е изработен по такъв начин, че да може да минимизира риска от загуба на капаро.

Финансиране на покупката на недвижим имот

Най-често срещаната форма на финансиране е чрез отпускането на финансови средства под формата на заем от банка (кредит с ипотека). Процедурата е различна спрямо всяка банка. Но може да се посочат следните основни етапа:

  1. Предварителна оценка на кредитоспособността ни от избрана банка;

Независимо от оценката на кредитиращата институция всеки потенциален кредитополучател трябва да си направи собствена оценка на кредитоспособността. Тъй като няма определена методика за оценка на собствената ни кредитоспособност, най-често това се извършва като си направим баланс на приходите и разходите на домакинството.

Когато оценяваме разходите е важно да ги подредим в съответствие с техния приоритет и възможност да бъдат избегнати или отложени във времето. Естествено ще трябва да започнем с разходите свързани с поддръжката на домакинството или бизнеса.

След относително постоянните разходи ще трябва да включим някои сезонни разходи, свързани със закупуването на дрехи, почивки и др. Ограничения от определени разходи в повечето случаи ще бъдат необходими и на този етап ще трябва да си отговорим дали сме готови за това. Крайната цел е да се уверим, че ще разполагаме с необходимите средства да обслужваме навреме погасяването на кредита.

  1. Избиране и проучаване на недвижимия имот;
  2. Достигане на съгласие с продавача;
  3. Сключване на предварителен договор за покупко-продажба на имота;
  4. Кандидатстване пред съответната банка за отпускането на кредит въз основа предварителна оценка на кредитоспособността;

Тук е и моментът, в който банката иска и обезпечаване на кредита чрез предоставяне на обезпечения – поръчителство, вписването на ипотеки и други. Важно е да знаем , че не всеки имот може да послужи за обезпечение на кредита.

Финансиране на покупката на недвижим имот

От основно значение тук е статута на дадения имот. От друга страна характеристиките му като големина, състояние, местоположение и т.н. влияят върху пазарната му оценка.  А тя на свой ред е от основно значение за размера на кредита, който банката би ни отпуснала. Ако имотът, който ще е предмет на бъдещата сделка ще послужи за обезпечение на кредита чрез вписване на ипотека върху него се преминава към:

– Предоставяне на изискуемите документи на съответната банка;

– Извършване на оценка на имота от назначен от банката оценител;

– Получаване на одобрение за финансиране от съответната банка;

  1. Сключване на договор за покупко-продажба на недвижимия имот под формата на нотариален акт пред нотариус (изповядване);
  2. Вписване на продажбата и ипотеката в Имотния регистър;
  3. След вписването на осъществената продажба заедно с ипотеката банката отпуска кредита и нарежда паричните средства по сметката на продавача.

И не на последно място, не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква различен подход, както и набавянето на различни по брой и вид документи.

Автор: Станимир Станков / Mениджър VIP клиенти, Нов Дом 1 / тел.: 0894 555 690

Снимки: Freepik

станимир станков, мениджър ВИП клиенти, нов дом 1

Подобни статии

Абонирай се

Получи изгодни оферти за нови имоти на своя имейл

* Задължително поле